КРАЙ НА КОПИРАНЕТО НА ЧИПОВЕ
Криптирана централа работи само с криптирани електронни чипове
Възможност за правки с хронология и календар на събитията

Заплаща се след тестване на системата!
Цена – 490 лв./доставка на оборудване и монтаж/

Едно от най-здравото и надеждно електронно заключване с чип. Изключително подходящо за заключване на жилищни входове и поради тази причина е широко навлязъл способ и начин за заключване на жилищни входове.Препоръчва се за метални дограми изработени от желязна конструкция, при които обикновено не се наблюдава усукване. Използва се електромагнит със сила на захващане 300 кг. Поради липсата на триещи механични части този начин на заключване е с много дълъг експлоатационен срок. ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ НИТО ЕДИН ДЕФЕКТИРАЛ МАГНИТ !