КРАЙ НА КОПИРАНЕТО НА ЧИПОВЕ

Криптирана централа работи само с криптирани електронни чипове

Възможност за правки с хронология и календар на събитията

Цена – 340 лв. /доставка на оборудване и монтаж/

Заплаща се след тестване на системата!

Изключително надеждна и проверена система за ограничаване на използването на асансьорната уредба както от нежелани посетители, така и от неизрядни длъжници към касата на етажната собственост. Системата дава възможност временно да се забраняват и разрешават отделните чипове записани в нея. Управлението се осъществява посредством „мастер чип”, който е включен в комплекта или софтуер – закупува се отделно. Препоръчва се централата, която работи с така наречените I-Button, метални контактни чипове са изключително надеждни непозволяват копиране в автоключарски ателиета. Абсолютна преграда пред неизрядни обитатели към касата на Етажната собственост. Четецът до който се допира чипът също е метален, което го прави вандалоустойчив. Подходящ е за монтаж на всякакви модели асансьорни уредби.

Важно! Централите със скрит монтаж зад талашита на кабината могат много лесно умишлено да се изкарат от строя с подръчни средства, достатъчно е да се направи един или няколко малки отвора 3-4 мм с обикновена отвертка и винтчета за дърво или чукче и няколко малки пирона. Централите поставени на самата бутониера много по-рядко са обект на посегателство !!! Решението да се поврежда нещо по бутониерата изисква определена квалификация, смелост и безотговорност от страна на злосторника. В този случай деянието  се възприема за криминално защото е директна заплаха за здравето и живота на обитателите, докато в другия случай, всеки злосторник без да се замисли би направил един два малки отвора или драскотини по талашита/22мм/. По-трудно се взима решение за повреждане на самата бутониера /таблото с бутоните/.

Лесен начин за работа със системата:


С главен чип включен в комплекта за пластмасови RFID чипове и I-Button.


Със софтуер инсталиран на лаптоп за I-Button.