1. Безжичен домофон с GSM управление – 230,00 лева – не се програмира отваря се от всички GSM-ми
2. Безжичен домофон с GSM управление – 295,00 лева – програмира се за 128 GSM
3. Безжичен домофон с GSM управление – 395,00 лева – програмира се за 999 GSM
4. Безжичен домофон с GSM управление р – 455,00 лева – програмира се за 128 GSM/999 чипа

Мобилният GSM комуникатор  е високоефективна интелигентна система с микропроцесорно управление и вграден GSM. Благодарение на тази система Вие можете да извършвате дистанционен контрол и управление системите за контрол на достъпа от ново поколение, като: дистанционно управление на потребителските ключове, промяна на настройките и други. При нужда комуникаторът може да се използва и за:


Асансьори
, като разрешава работата на бутоните в кабината чрез безплатно позвъняване към комуникатора от записаните телефонни номера на редовните платци. По този начин може да се избегне и досадното посрещане и изпращане на гости, които нямат ключ за асансьора.


Безплатно дистанционно отключване на обект
, чрез вграденото реле, с позвъняване от въведените потребителски номера, когато е свързан със система за контрол на достъпа  за входна врата. По този начин комуникаторът може да се използва вместо домофони. За ползването на GSM комуникатора не е необходимо да се заплащат каквито и да е допълнителни месечни такси, освен таксата за реално извършената комуникация (разговори или SMS) от комуникатора към известяваните телефони, по тарифата на съответния мобилен оператор, към който сте си взели SIM карта. Функционира чрез използване на изградената GSM мрежа за позвъняване и услугата Short Message Service (SMS). Устройството е изключително интелигентно, разпознава състоянието на мрежата, качеството на GSM сигнала (обхват)  и статуса на картата, което позволява да се реализират антисаботажни функции, като при това се постига максимална надеждност при комуникация. Комуникаторът се захранва с 12V постоянно напрежение. Предимство на GSM комуникаторът е широкият температурен диапазон, в който работи (от -20 до + 60 градуса Целзий) и стабилната и надеждна работа благодарение на вградения GSM. За нормалната му работа е необходимо да се постави работеща SIM карта и да се захрани с DC12V. Програмирането на комуникаторът се извършва дистанционно чрез SMS. След програмирането настройките се запомнят в паметта на комуникатора, което го прави независим от SIM картата (тя може да се заменя, без това да оказва влияние на настройките). Комуникаторът може да се използва на всякъде по света, той е независим от SIM карти и мобилни оператори.

Потребителски телефони – при позвъняване включват изхода за предварително зададено време; в зависимост от модел комуникатора работи с 128 броя телефона записани в неговата памет, има модели комуникатори, които работят с 999 телефона.

Възможност за работа и настройка с всички GSM оператори, включително и с особеностите на предплатените им услуги – с времеви и функционални параметри, както и с международни оператори.

Има вградена индикация за качеството на GSM сигнала (обхвата).

Изпращане на контролен SMS, показващ изправността на модула през потребителско зададен период от време.

Възможност за охрана без алармена система – единият вход се ползва за включване и изключване, при включено състояние следи състоянието на предварително зададени входове, като при преминаването им в алармено състояние, комуникаторът прозвънява зададените телефони и/ или им изпраща SMS.

Дистанционно програмиране чрез изпращане на SMS

Възможност за изпращане на командни SMS от главния телефон.

Функция за интелигентно следене за наличието на обхват номер, да изтрие номер, който вече не ползва гаража, да замени телефонен номер (смяна на собственост например). В същото време имате и огромното удобство да отворите гаражната врата или да блокирате работата на двигател, дори и да не сте пред тях – просто позвънете на комуникатора от телефонния Ви номер, независимо в кой край на света се намирате. По този начин може да управлявате всякакви устройства, като единствената инвестиция, която правите е закупуването на GSM комуникатор и поставянето на предплатена SIM карта с валиден кредит в нея. От там на сетне сте ограничени единствено от броя на телефонните номера.

Окомплектовката на комуникатора включва: модул в пластмасова кутия, антена, кабел за входовете, букса за захранване. Кабелът за входовете е шестжилен, като от едната страна са с конектор за връзка с комуникатора. Всяко жило на кабела отговаря на съответното перо в конектора. При монтажа се съобразете с положението, цвета и значението на всяко жило от кабела.

За да функционира комуникаторът е необходимо да се постави работеща SIM карта с изключен PIN код. Светодиод – Led Служи за индикация на текущото състояние на комуникатора. Ако мига бързо за време по-дълго от една минута, означава, че няма връзка с мрежата на мобилния оператор. Причината за това може да е хардуерна (няма обхват на антената или проблем със самия комуникатор) или софтуерна (невалидна SIM карта, не е премахнат PIN кода на картата). Ако свети дълго това показва, че е режим на програмиране на мастер номера, а ако дълго не свети е в работен режим. Бързото премигване на групи от 1 до 4 пъти в работен или програмен режим показва качеството на GSM сигнала, т.е. комуникаторът работи нормално, има валидна мрежа и нивото на обхвата е: 1 премигване – лош или критичен обхват SQ < 8, 2 премигвания – среден обхват SQ =8-15, 3 премигвания – добър обхват SQ = 16-23, 4 премигвания – много добър обхват SQ >23.